top of page
Modern Tasarım Ofisi

Sorumluluklarımız

3.png

YASAL SORUMLULUKLAR

 

Oytun İnşaat çalışanları ve iş ilişkisinde bulunduğu taraflar çalışmakta oldukları ülkelerin hukuk kurallarına uyarlar. Tabi olunan çokuluslu hukuk sistemlerinde uyulması beklenen kurallar yerel hukuktan daha yüksek standartlar içerebilir.  Oytun İnşaat çalışanları bu durumu göz önünde bulundururlar.

1.png

ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLAR

 

 

 Oytun İnşaat, ilgili yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılmasını hedefler ve bu hususta sürekli iyileştirmeler yapar. Çalışanları ilgilendiren tüm süreçlerde (işe alma, terfi, transfer, rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, eğitim, sosyal haklar vb.) şeffaf ve ayrımcılıktan uzak politikalar izler. Çalışanlar, işleri ile ilgili ya da kişisel sorunlarını veya herhangi bir konu hakkındaki tekliflerini ya da dileklerini hiyerarşik yapıya uygun şekilde üstlerine aktarma hakkına sahiptir.

6.png

TEDARİKÇİLERE, ALT YÜKLENİCİLERE VE İŞ ORTAKLARINA KARŞI SORUMLULUKLAR

 

 

Oytun İnşaat; tedarikçileri, alt yüklenicileri, danışmanları ve diğer iş ortakları ile kurduğu ilişkinin, başarısı için önemli olduğu bilinci ile hareket eder, belirlenen iş yapma koşullarına ve kontrat hükümlerine riayet eder.

2.png

MÜŞTERİLERE/İŞVERENLERE KARŞI SORUMLULUKLAR

 

 

Oytun İnşaat, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap veren, müşteri memnuniyeti odaklı ve proaktif bir anlayışla çalışır.

.

5.png

RAKİPLERE VE SEKTÖRE KARŞI SORUMLULUKLAR

 

 

Oytun İnşaat, sektör şirketleriyle yasal ve etik zeminlerde rekabet eder ve bunu rekabet hukuku başta olmak üzere tüm mevzuat kurallarına uyarak yapar.

4.png

ÇEVRE VE TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLAR

 

 

Oytun İnşaat, yaptığı her işin temelinde yatan “insan, çevre, ekonomi” yaklaşımının getirdiği sürdürülebilir uygulamalarla, çevre ve sosyal hayata olumlu katkılar sağlamayarak çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği şirket kültürünün temeline taşır. UN Global Compact imzacısı olan  Oytun İnşaat, yer aldığı bütün projelerde uyguladığı çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik felsefesi sayesinde tüm paydaşlarını, yerel halkı ve çevreyi pozitif yönde etkilerken, insan sağlığını, doğal ve kültürel mirası da korur.

10.png

KALİTEYE DAİR TEMEL SORUMLULUKLAR

 

 

 Oytun İnşaat, işverenler tarafından talep edilen kalite düzeyini yakalamak ve hatta bunun ötesine geçmek için kendi çalışanları ile birlikte alt yüklenicileri ve tedarikçilerinin de  Oytun İnşaat kurallarına uygun hareket etmesini bekler.

8.png

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU

 

 

Oytun İnşaat yönetici ve çalışanları, iş sağlığı ve güvenliğine dair yerel ve uluslararası mevzuata, genel kabul görmüş uygulamalara, standartlara, işverenlerinin taleplerine ve Oytun İnşaat kurallarına uyum konusuna gereken özeni göstermelidir.  Oytun İnşaat bünyesindeki herkesin,  Oytun İnşaat genelinde geçerli olan “Sıfır Tolerans” politikasına uyması gerekmektedir.

bottom of page