top of page

Oytun Bursu

Oytun İnşaat Bursu

 

Oytun İnşaat olarak . 2003 yılından bugüne hem maddi desteğe ihtiyacı olan gençlerimize eğitim bursu sağlıyor; hem de onların gönüllük temelinde sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarına katkıda bulunuyoruz.Oytun İnşaat Bursu ile Türkiye genelindeki tüm devlet üniversitelerine yapılan duyuru ve çağrı sonrasında belirlenen kriterlere uygun olarak seçilen öğrencilere burs imkanı tanıyoruz. Başvurunun temel şartı, adayların ailelerinde en fazla kazanan kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 5.775 TL ve altında olduğunun belgelenmesidir. Oytun bursu alan bir öğrenci, okulundan, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamazlar), özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs alamaz. 

Öğrenci

OYTUN İNŞAAT BURSU TAHSİS KRİTERLERİ

Oytun İnşaat bursunun amacı, öğrenciyi okumakta olduğu akademik birime ilk girdiği seneden mezun edinceye kadar desteklemektir. Bu nedenle başvurularda öncelik, o akademik birimi yeni kazanan öğrencilerdedir. Yeni kazanan öğrenciler, okullarını kazandıkları sınav sonucuyla (TEOG, LYS, YGS, DGS) ya da diploma notu ile değerlendirmeye alınır. 

Kontenjan kalması halinde, öğrenimine hali hazırda devam eden ‘ara sınıflara’ burs tahsis edilebilir. Ara sınıflara burs tahsisinde,  bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.

Kütüphanede Ders Çalışan Öğrenci

OYTUN İNŞAAT BURSUNUN DEVAMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 

a) Öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları, ayrıca bursların devamı için lisans öğrencilerinin 4 üzerinden 2,5’ten az olmaması gerekmektedir.

b) Hazırlık okuyan öğrenciler için, puan başarısı aranmamakta, bu öğrencilerin okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır.

c) Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu 1 yıl süreyle dondurulur, 1 yıl sonunda öğrenci istenilen şartları yerine getirip, kaydını yenilediği takdirde bursu devam ettirilir. Öğrenci burs aldığı sürece başarısızlık nedeniyle kaydını 1 kereye mahsus dondurabilir, 2. kere başarısız olduğu taktirde burs hakkını tamamen kaybeder. Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek bursiyerlerin sorumluluğundadır. Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır, bu nedenle Oytun Holding'e verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen kaybeder.

6.png

OYTUN İNŞAAT BURSUNUN İPTALİ

Bursiyerlerden,

a) Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt yenileme süresi içinde getirmeyen,

b) Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilenlerin 

c) Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olan,

d) Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilen,

e) Her ne sebeple olursa olsun Oytun İnşaat’a yanlış beyanda bulunanların bursları kesilir.

4.png

Oytun İnşaat Bursu İçin Gerekli Evraklar

[ 2019-2020  Oytun İnşaat bursu başvuruları sona ermiştir.  İlginize teşekkür ederiz. ]

Nüfus cüzdanı fotokopisi 

Nüfus kayıt örneği 

Sabıka kaydı

İkametgâh belgesi

Öğrenci Belgesi

Kayıtlı olduğu lisans programı ile ilgili transkript belgesi 

Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi

Başvuru sırasında Anne ve Baba ile ilgili beyan edilen bilgilerin İş durumu gelir beyanı ile ilgili olarak;

Çalışan ebeveynlere ait SGK hizmet dökümü

(SGK’nin internet sitesinden e-devlet şifresiyle girilerek alınabilir. 4A: Sigortalı Çalışan, 4B:Kendi nam ve hesabına çalışan, 4C: Kamu çalışanları)         

Çalışan ebeveynlerin işyeri onaylı maaş bordrosu         

Ebeveynlerin serbest meslek sahibi olması halinde iş yerine ait vergi levhası fotokopisi

Emekliler için aylık aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belgesi

Ölüm aylığı alanlar için sosyal güvenlik kurumundan onaylı aylık gösterir belge 

Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge 

Yeşil kart sahiplerinin kartın fotokopisi

Anne - baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi  (https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama ‘linki üzerinden e-devlet şifresiyle alınabilir)

Ailenizde ve sizde önemli rahatsızlığı olan kişiler varsa; sağlık raporları

Öğrenci adına açılan banka hesap cüzdanı fotokopisi

bottom of page