top of page

Oytun inşaat, Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacısı oldu

Oytun İnşaat

11 Oca 2023

Toplumsal cinsiyet eşitliği, Oytun inşaat için sadece bir ilke değil, aynı zamanda kurum kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Oytun inşaat, iş dünyasında kadınların güçlenmesini teşvik etmeyi, fırsat eşitliği ve adil işyeri uygulamalarını desteklemeyi taahhüt ediyor.


 

Oytun inşaat, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdünü bir adım daha ileri taşıyor ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (The Women's Empowerment Principles-weps) imzalayarak bu önemli girişime katılıyor.

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği, Oytun inşaat için sadece bir ilke değil, aynı zamanda kurum kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Oytun inşaat, iş dünyasında kadınların güçlenmesini teşvik etmeyi, fırsat eşitliği ve adil işyeri uygulamalarını desteklemeyi taahhüt ediyor.

 

Birleşmiş milletler kadının güçlenmesi prensipleri (weps), iş dünyasının toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki rolünü vurgular. imzacılar, cinsiyet eşitliğini desteklemeyi, kadınların iş dünyasında liderlik rollerine yükselmelerini teşvik etmeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini iş stratejilerinin merkezine koymayı taahhüt ederler.

 

Oytun inşaat, weps'in ilkelerini benimseyerek kadınların iş yaşamında daha fazla yer almasını destekleyecek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdünü bir adım daha ileriye taşıyacaktır.

 

Oytun inşaat olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine olan inancımızı ve taahhüdümüzü yinelemekten gurur duyuyoruz. İmzaladığımız Birleşmiş Milletler kadının güçlenmesi prensipleri, kadınların iş dünyasında daha fazla güçlenmelerine katkıda bulunacak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdümüzün bir göstergesi olarak önemli bir adımı temsil ediyor.

 

 

THE WOMEN'S EMPOWERMENT PRINCIPLES (WEPS) HAKKINDA

 

The Women's Empowerment Principles (WEPs), kadınların iş dünyasındaki güçlenmelerini teşvik etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Girişimi'nin bir parçasıdır. İlk olarak 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Kadınlar Birimi (UN Women) tarafından geliştirilen bu ilkeler, iş dünyasının toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki rolünü vurgular.

 

WEPs, iş dünyasının toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki taahhütlerini ve uygulamalarını geliştirmeyi teşvik eder. İş dünyasının liderlik pozisyonlarında daha fazla kadın görmesini, cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmeyi ve iş stratejilerinin merkezine toplumsal cinsiyet eşitliğini koymayı hedefler. WEPs, şirketlerin cinsiyet eşitliği konusundaki ilerlemelerini ölçmeleri ve rapor vermeleri için bir çerçeve sunar.

 

bottom of page