top of page

Oytun İnşaat İş Etik ve Davranış Kuralları Kılavuzu Yayınlandı

Oytun İnşaat

6 Nis 2022

Oytun İnşaat, iş etik ve davranış kurallarını şeffaf ve ölçülebilir bir şekilde yönetmeyi amaçlayarak bu kılavuzu oluşturmuştur. Kılavuz, şirketin çalışanlarına ve iş ortaklarına iş etiği ilkelerini ve davranış kurallarını anlamaları ve uymaları konusunda rehberlik etmektedir.


Oytun İnşaat, şirketin faaliyetlerinde tarafsızlık, şeffaflık, dürüstlük, güven ve iş ahlakı ilkelerini gözetmekte ve bu değerlere bağlılığını sürdürmektedir. Şirket, tüm çalışanları ve iş ortakları için iş etik ve davranış kurallarını günlük sorumlulukların ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederek ve uygulayarak itibarını korumak ve yükseltmek için uluslararası kabul gören standartlar çerçevesinde Oytun İnşaat İş Etik ve Davranış Kuralları Kılavuzu’nu oluşturmuştur.

İş Etik ve Davranış Kuralları Kılavuzu:

Oytun İnşaat, iş etik ve davranış kurallarını şeffaf ve ölçülebilir bir şekilde yönetmeyi amaçlayarak bu kılavuzu oluşturmuştur. Kılavuz, şirketin çalışanlarına ve iş ortaklarına iş etiği ilkelerini ve davranış kurallarını anlamaları ve uymaları konusunda rehberlik etmektedir.

Tüm İş İlişkileri İçin Geçerli:

Oytun İnşaat, bu iş etik ve davranış kurallarının yalnızca kendi çalışanları için değil, aynı zamanda iş ilişkisi içinde olduğu satıcılar, tedarikçiler, alt yükleniciler, temsilciler, iştirakler gibi üçüncü taraflar için de geçerli olduğunu belirtmektedir.

Uyum ve Sorumluluk:

İş etik ve davranış kurallarına uyum, Oytun İnşaat çalışanlarının performans değerlendirme ve kariyer gelişim süreçlerinde göz önünde bulundurulmaktadır. Davranış kurallarına uymayan personel, disiplin müeyyidelerine tabi tutulabilir.

Üçüncü tarafların, yani satıcılar, tedarikçiler, alt yükleniciler, temsilciler ve iş ortaklarının iş etik ve davranış kurallarını ihlal etmeleri, iş ilişkilerinin sonlandırılmasına kadar varan çeşitli yaptırımlarla sonuçlanabilir.

Oytun İnşaat, iş etik ve davranış kurallarına bağlılıkla, güvenilir ve dürüst bir iş ortamının sürdürülmesine ve şirketin değerlerinin korunmasına büyük önem vermektedir.

bottom of page