top of page

Oytun İnşaat, Bağımsız Denetim Firması Tarafından Özel Denetime Tabi Tutuldu

Oytun İnşaat

22 Kas 2023

Bağımsız denetim firması tarafından yürütülen kapsamlı denetim süreci sonucunda elde edilen bulgular, Oytun İnşaat’ın finansal sağlığını teyit eden sonuçlara ulaştı. Bağımsız denetim firması tarafından yürütülen kapsamlı denetim sürecinin sonuçlarına göre, şirketin finansal tabloları, geçmiş yıllarda elde ettiği başarılı sonuçlarını ve güçlü finansal temelini koruduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, devam eden projelerin başarıyla tamamlanabilmesi için gerekli mali yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır.


Oytun İnşaat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda bağımsız bir denetim firması tarafından özel bir denetime tabi tutuldu. Bu gelişme, şirketin iş uygulamalarının daha da güçlendirilmesi ve iş etiği standartlarının yükseltilmesi amacıyla gerçekleşti.

Oytun İnşaat, inşaat sektöründe itibarını ve güvenilirliğini koruma konusundaki taahhüdünü vurgulamak, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda finansal tablolarının bağımsız bir denetim sürecine tabi tutulmasına karar verdi. Bu süreç, finansal bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla sektördeki en saygın bağımsız denetim firmalarından biri olan Finansal Bağımsız Denetim A.Ş tarafından gerçekleştirildi. Denetim süreci şirketin finansal belgelerini, iş uygulamalarını ve etik standartlarını ayrıntılı bir şekilde incelemeyi içeriyor.

Bağımsız denetim firması tarafından yürütülen kapsamlı denetim süreci sonucunda elde edilen bulgular, Oytun İnşaat’ın finansal sağlığını teyit eden sonuçlara ulaştı. Bağımsız denetim firması tarafından yürütülen kapsamlı denetim sürecinin sonuçlarına göre, şirketin finansal tabloları, geçmiş yıllarda elde ettiği başarılı sonuçlarını ve güçlü finansal temelini koruduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, devam eden projelerin başarıyla tamamlanabilmesi için gerekli mali yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Oytun İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bağımsız denetim firması tarafından finansal durumumuza ilişkin özel bir denetime tabi tutulma talebi yönetim kurulumuzdan gelmiştir. Gerçekleşen denetim faaliyeti sonucunda şirketimizin finansal durumunun sağlamlığı ortaya konulmuştur. Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketi neticesinde tüketici davranışlarında meydana gelen değişim ve söz konusu değişim neticesinde müstakil konut talebinde ciddi artışlar meydana gelmiştir. Şirketimizin sadece villa projeleri üretmesi dolayısıyla meydana gelen talep artışı şirketimizin finansal yapısını daha da güçlendirmiş ve yüksek katlı konut üretimi sağlayan firmalardan pozitif ayrışmasını sağlamıştır. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik daralmadan şirketimizin etkilenmeden bu süreci başaralı bir şekilde atlatmış olması devam eden projelerimizin başarıyla tamamlanabilmesi için gerekli finansal yapıya sahip olduğumuzu göstermekte, iş etiği ve hesap verebilirlik konularında daha da artırma yönündeki kararlılığını yansıtmaktadır. Bağımsız denetim sürecinin başarıyla tamamlanmış olması, işletmemizin finansal dürüstlüğünü ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtlamaktadır. Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmek, işimizin temel bir parçasıdır.”

bottom of page