top of page

İş Sağlığı Ve Güvenliği

1.png

Oytun İnşaat 2019 yılında farklı projelerdeki inşaat alanlarında gerçekleştireceği 2 milyon 600 bin adam-saatlik iş üretimlerinde sıfır iş kazası hedefliyor. Halen şantiyelerde gerçekleşen iş kazalarında Türkiye ortalamasının çok altında yer alan Oytun inşaat, olası iş kazalarını sıfıra indirebilmek için şantiye şefleri ve mühendislerine eğitim seminerleri düzenliyor.

Oytun İnşaat 2019 yılında muhtelif projelerdeki inşaat çalışmalarında gerçekleştireceği 2 milyon 600 bin adam-saatlik iş üretiminde, sıfır iş kazası ile çalışmayı hedefliyor. Halen inşaat sektöründe gerçekleşen iş kazalarında Türkiye ortalamasının çok altında yer alan Oytun İnşaat, oluşabilecek iş kazalarını önlemek ve iş kazası oranını sıfıra indirmek için şantiye şeflerini ve mühendislerini düzenlediği seminerlerle eğitiyor ve tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba göstermektedir. Oytun İnşaat, iş sağlığı ve güvenliğini sürdürebilir kılmak ve tüm iş süreçleriyle, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek konusunda kararlı adımlar atmaktadır.

10.png

 

HEDEF SIFIR  İŞ KAZASI

BÜTÜN KAZALAR ÖNLENEBİLİR olduğu için bütün faaliyetlerimizde “Sıfır İş Kazası” hedefini sürdürmekteyiz; çalışanlarımız ve paydaşlarımız da bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır. Şirket Yönetimi, hiçbir şeyin çalışan ve paydaşlarımız için bu hedeften ödün vermeye sebep olamayacağına inanmakta ve bu hedefe ulaştıracak girişimleri ve çabaları güçlü bir şekilde desteklemekte ve takdir etmektedir.

 

Oytun İnşaat’ın nihai hedefi olan “Sıfır İş Kazası”na ulaşmak için:

 

- Şirket Yönetimi tarafından “özü sözü bir olmak” ve “örnek teşkil etmek” suretiyle güçlü bir taahhüt sergilenmektedir

 

- Proje planlamasından itibaren etkili ve gerekli ÇGS&S eğitim paketleri verilmektedir

 

- “İnsan” ve “çevre” odaklı proaktif ÇGS&S programları uygulanmaktadır

 

- Çalışanların katılımı; konu iş güvenliğine geldiğinde tüm Oytun İnşaat Çalışanları “çekinmeden” konuşmaya yetkilidir.

6.png

EĞİTİMİN ÖNEMİNE İNANIYORUZ

 

İyi yapılandırılmış bir eğitim sisteminin, Oytun İnşaat İSG Sisteminin çalışanlara aktarılmasında çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu aktarım İSG Yönetim sistemimizin uygulanırlığı açısından son derece önemlidir. Eğitim sistemimiz  için temel gereksinimler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

- Yetkin eğitim organizasyonuna sahip olmak

 

- Detaylı eğitim programına sahip olmak

 

- Amacına uygun eğitim tesisleri kurmak

 

Bu 3 gereksinimi karşılayan eğitim sistemi, güçlü prosedür omurgasıyla birleştirildiğinde “Sıfır İş Kazası Hedefi”ne ulaşmamızda en büyük yardımcıdır.

3.png

TAŞERON YÖNETİMİ 

 

Taşeronlarımızı kendi çalışanlarımızdan ayırmıyoruz. Tüm taşeronlarımıza kendimizi sorumlu tuttuğumuz aynı İSG standartlarını uyguluyor ve taşeronlarımızdan bu standartlara uymalarını bekliyoruz.

2.png

İSG PERFORMANSI

 

Projelerimizin İSG performansları proaktif ve reaktif parametreler üzerinden takip edilmektedir. Projelerimiz, Merkez ÇGS Departmanı ve denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve denetim sonuçları proje ve merkez yönetim tarafından değerlendirilmektedir.

 

Kaza araştırması ve raporlaması, kazaların tekrar olmasını önlemek için İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, tüm kaza ve olaylar kök sebeplerinin belirlenebilmesi için detaylı olarak araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan “Kazanılan Dersler” gerekli önlemlerin alınabilmesi için tüm Oytun İnşaat  Organizasyonu ve şantiyeleriyle paylaşılmaktadır.

9.png

ÇEVRE VE TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLAR

 

 

Oytun İnşaat, yaptığı her işin temelinde yatan “insan, çevre, ekonomi” yaklaşımının getirdiği sürdürülebilir uygulamalarla, çevre ve sosyal hayata olumlu katkılar sağlamayarak çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği şirket kültürünün temeline taşır. UN Global Compact imzacısı olan  Oytun İnşaat, yer aldığı bütün projelerde uyguladığı çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik felsefesi sayesinde tüm paydaşlarını, yerel halkı ve çevreyi pozitif yönde etkilerken, insan sağlığını, doğal ve kültürel mirası da korur.

8.png
bottom of page