top of page

Acerca de

Modern Ofis
Oytun İnşaat'ı Tanıyın
Kurucumuz / Onursal Başkanımız
Mustafa Yıldırım
Oytun Grubu olarak, şirket kültürünü en az strateji kadar önemsiyoruz. Kültürümüzü, kalite ve müşteri odaklı bir yönetim anlayışını etkin ekip çalışması ile sentezleyen şirketlerimizin benimsediği kurumsal ve etik değerler şekillendiriyor. Biz birbirimizin emeğinin, insanımızın, ülkemizin değerini biliyor, işimizi tutkuyla sahipleniyor, sorumlu ve şeffaf davranıyoruz. Yenilikçi, girişimci ruhla, cesaretle ve birlikte başarma kültürümüzle hareket ediyoruz. Köklü kurumların maddi varlıklar kazanma motivasyonundan çok, değerler üzerinde yükseldiği bilinciyle değerlerimize sahip çıkıp onları yaşıyor ve yaşatıyor; değer bilip değer katıyoruz. Değerlerimizden aldığımız güçle, değer odaklı bir kurum olma özelliğimizi perçinleyerek sürdürülebilir ve istikrarlı yolculuğumuza devam ediyoruz.
 
- Mustafa Yıldırım
Oytun İnşaat Onursal Başkanı
mustafayıldırım_edited.png
Yönetim Kurulu Başkanımız
Y.Emre Yıldırım
Türkiye’ye inanmaya ve yatırıma devam ediyoruz.

40 yıldır Türkiye’den kazandığını Türkiye için yatırıma dönüştüren Oytun Grubu olarak, 2022’de de yatırımlarımıza devam ettik. Son iki yılda  695 milyon TL tutarında yeni yatırım gerçekleştirdik. Villa Arı, Ntepe , Laguna Quality, Villa Mia, Villa İmza, Laguna Luxury  gibi kente kimlik kazandıran yepyeni villa projelerini hayata geçirdik. 2023 yılında yine değerlerimizden aldığımız güç ve ilhamla en değerli sermayemiz olan çalışanlarımızdan başlayıp, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer yaratarak, tüm faaliyetlerimizi kapsayıcı bir topluma, güvenli ve sağlıklı bir geleceğe katkı verecek şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
- Y.Emre Yıldırım

Oytun İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

1983’den Günümüze ...

Oytun İnşaat, köklü geçmişinden aldığı güçle: Yenilikçilik, Öz disiplin, Müşteri odaklılık, Sosyal sorumluluk, Sürekli gelişim, Güvenilirlik Temelleri üstünde yükselen çalışma anlayışını koruyarak her gün yeni hedeflere doğru yol alıyor. 1983 yılında Mustafa Yıldırım tarafından kurulan inşaat şirketiyle birlikte oluşturulan bu temel ilkeler, bugün başta inşaat sektörü olmak üzere Enerji Sektöründen Turizm Sektörüne toplam dört ayrı sektörde 15 ayrı firma ile pek çok alanda hizmet veren bir şirketler topluluğunun doğmasını sağlamıştır.

 

Oytun İnşaat imzalı her yeni proje, ‘’kente kimlik katan yaşam alanları kazandırmak’’ misyonu çerçevesinde oluşturulur ve her biri kentsel dokuya yaptığı katkılarla kalıcı birer değer niteliği taşır. Grup, çeyrek yüzyıla yaklaşan geçmişinden aldığı bilgi ve deneyim gücüyle, çözüm ortaklarıyla kurduğu kalıcı iş birliğini nitelikli insan kaynağı ve yenilikçi yaklaşımla birleştiriyor; böylece ‘istikrarlı büyüme, kurumsallaşma ve sektöre lider olma’’ hedefine emin adımlarla yürüyor.

10_edited.jpg

Mimari Yapı + Çevreye Uyum = Yüksek Kalite

 

Yenilikçilik, Oytun İnşaat’ın kurumsal düşünce ve hareket kabiliyetiyle özdeşleşmiş bir kavramdır. Grubun çalışma felsefesi “yüksek kaliteye ulaşmak için her zaman en son teknolojiden yararlanmak ve yeni çözümler arama” ilkesiyle özetlenebilir.

 

Bu yenilikçi düşünce, özellikle özgün projelerin oluşturulmasında ön plana çıkarken, şirket içindeki faaliyetlere de damgasını vurmakta, birimler arasında uyumlu etkileşimi güçlendirerek pozitif bir sinerji yaratmaktadır.

 

Yeni projelere ruhunu kazandıran konsept ve yaklaşımların, bulundukları çevreye marka değeri katması bu pozitif sinerjinin doğal sonucudur. Ortaya çıkan yaşam ortamlarına “yeni” niteliğini kazandıran, mimari farklılık kadar çevreyle bütünleşmeye ve çevreyi yenilemeye gösterilen özendir.

Mimari Yapı + Çevreye Uyum = Rekabet Gücü

 

Öz disiplinini sahip olduğu özgüvenden alan Oytun İnşaat, sektöründeki rekabet gücünü oluştururken çalışanlarının uzmanlığından ve deneyiminden yararlanır.

 

Gerek köklü geçmişi, gerek niteliği yüksek insan kaynaklarına verdiği önem, gerekse mimari çözümlerdeki yaratıcılığı, sektörde farklılığını ortaya çıkaran en önemli etkenlerdir.

 

Oytun İnşaat, öz disipliniyle farklılaşma yetkinliğini kullanarak hem ulusal çapta, hem de çevre coğrafyalarda yeni atılımlar yapma, özgün projeler üretme hedefiyle geleceğe bakmaktadır.

park34.jpg

Estetik + İşlevsellik + Malzeme Kalitesi = Nitelikli Yapılar

 

Oytun İnşaat’ın son yıllarda birer marka değeri yaratarak gerçekleştirdiği projeler, mimari özellikleri ve teknolojik üstünlükleriyle dikkat çekmekle, ayrıca bulundukları bölgeye değer katan birer yaşam merkezi olarak ön plana çıkmaktadır.

 

Nitelikli konutların, estetikle bütünleşmiş işlevselliğin önem kazandığı günümüzde Oytun İnşaat, müşteri ihtiyaçlarına ve beklentilerine odaklanarak geleceğin projelerine bugünden imza atmakta, gerçekleştirdiği her projenin bir marka değeri taşımasına özen göstermektedir.

 

 

park44.jpg

Bugünden Geleceğin İhtiyaçları

 

Oytun İnşaat Grubu’nun uzun vadeli değer üretme hedefine uygun olarak oluşturduğu güçlü müşteri ilişkileri, çözüm ortaklarıyla kurduğu sağlam ve sürekli ilişki, sosyal sorumluluk alanındaki kararlı tutumuyla da kendini gösterir.

 

 Doğaya, eğitime, bilime ve toplumsal yaşama destek veren uzun vadeli projelere imza atan Oytun İnşaat , projelerinin yanı sıra Türkiye’de kalıcı değerler üretmek için de yatırım yapmaktadır.

 

 

oytuninsaat27.jpg

Yüksek Performans + Yüksek Üretim Kalitesi

Oytun İnşaat, 1983’den bugüne kadar milyonlarca m2 inşaat gerçekleştirerek binlerce aileyi ev sahibi yapmış, Taahhüt, Endüstriyel yapı ve Lojistik Depo alanında;  Toplu Konut İdaresi başta olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren ve sektörünün öncüsü olan ulusal ve uluslararası birçok  şirketin anahtar teslim ve iş bazlı taahhüt işleri başarıyla sonuçlandırılmıştır.

 

Oytun İnşaat; sonuçlanan işler doğrultusunda  duyulan memnuniyet ve başarılı iş sonuçları sayesinde, kamu ve özel şirketlerin yeni yatırımları için tercih edeceği inşaat firmaları içinde en üst sıralarda yer almaktadır.

 

Oytun İnşaat, farklı disiplinlerde bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip mimar ve mühendisleri ile hem işveren ve müşterilerinin, hem de kamunun ve çevrenin ihtiyaçlarını en yüksek kalitede karşılayacak şekilde geniş bir yelpazede tasarım hizmetleri sunmaktadır. Sunmuş olduğumuz bu hizmetler farklı faaliyet alanlarını kapsamaktadır :

 

Binalar (Konut; Ticari; Spor / Eğlence; Eğitim; Sağlık; Kamu; Endüstri; Ulaştırma)

 

Su ve Çevre Yapıları  ( Hidrolik Yapılar; Su Temini, Depolama, Dağıtım ve Arıtma Sistemleri; Atıksu Yok Etme ve Arıtma Sistemleri; Çevre Koruma ve Restorasyon Sistemleri; Atık Yönetim Sistemleri; Mekansal Planlama  )

 

Enerji ve Boru Hatları (Petrol ve Gaz; Elektrik ve Isı; Yenilenebilir Enerji)

 

Tasarım hizmetlerimiz, tasarım ömür döngüsü içinde yeralan tüm aşamaları kapsamaktadır.

 

 

oycp44.png
bottom of page